A PETROL PLUS Kft.-től megrendelt veszélyes folyadékok szilárdanyag mentesítés, folyadékleválasztás, centrifugálás a hatályos műszaki előírásoknak megfelelő BKI tanúsítvánnyal rendelkező berendezéssel lehetséges amely a robbanásveszélyes térben használható. Alkalmazásával és betartásával biztosítható a megfelelő minőségű és balesetmenetes folyaékleválasztás, centrifugálás. Az előírás betartásával biztosítható környezetvédelmi előírások maradéktalan teljesítése.

Folyadékleválasztás, centrifugálás

Általános előírások

A folyadékleválasztás, centrifugálás vezető a Megrendelés kézhezvétele után tájékozódik a centrifugálandó olajiszap mennyiségéről, konzisztenciájáról, elhelyezkedéséről (tartályban, aknában, konténerben áll rendelkezésre a centrifugálandó iszap) , a centrifugálás Megrendelő által elvárt üteméről. A centrifugálás vezető a mobil centrifuga berendezés üzemeltetésével kapcsolatosan tájékozódik a centrifugálás leendő helyszínén rendelkezésre álló villamos energia, valamint víz vételei lehetőségekről. Ha szükségét érzi, helyszíni egyeztetést kér, ahol a telefonon nem tisztázható körülmények egyértelműsíthetők. A centrifugálást megkezdeni csak az alábbi személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén lehetséges:

Folyadékleválasztás, centrifugálás személyi feltételei:
 • Egészségügyi alkalmasság (orvosi vizsgálat)
 • Fizikai alkalmasság
 • Szakmai felkészültség
  • Munkairányító: munkavégzésre kioktatott munkavégző
  • Beosztott dolgozó: munkavégzésre kioktatott munkavégző
 • Centrifugálási technológia oktatása
 • Üzemi Munkavédelmi Szabályzat oktatása
 • Tűzvédelmi Szabályzat oktatása
 • Riasztási-és Veszélyelhárítási Szabályzat oktatása
 • Hulladékkezelési szabályzat oktatása
 • Minimálisan meghatározott létszám megléte: egyidejűleg 2fő
 • Munkaterületen
  • Helyi sajátosságok, előírások oktatása
  • Veszélyforrások, magatartási szabályok
Centrifugálás tárgyi feltételei

Érvényes engedélyek megléte:

 • a centrifugáláshoz munkavégzési engedély megszerzése szükséges az adott üzem megbízott képviselőjétől. A munkavégzési engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, ezen feltételek betartásáért és a munkavégzőkkel való betartatásáért a centrifugálás vezető a felelős.
 • egyes esetekben kapcsolódó technológiai munkafázisként (Pl. szívócső elhelyezése tartályban, aknában) szükség lehet veszélyes berendezésekben beszállással járó munkavégzés is. Ezen esetekben beszállási engedélyt kell kérni az adott üzem megbízott képviselőjétől. A beszállási engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, ezen feltételek betartásáért és a munkavégzőkkel való betartatásáért a centrifugálás vezető a felelős.

Szükséges eszközök, berendezések megléte az alábbiak szerint:

 • robbanásbiztos mobil (pótkocsin elhelyezett) 500-as mobil szilárdanyag mentesítő egység (K151 MC csigás centrifuga és kiszolgáló berendezései)
 • szivattyúk (robbanásbiztos kivitel)
 • gázkoncentráció mérő műszer / az adott zónabesorolásnak megfelelő
 • bizonyos esetekben : szippantó gépkocsi, konténerszállító gépkocsi, , nyitott konténer

Egyéni és társas védőeszközök megléte:

 • megfelelő védőruházat: antisztatikus lángmentesített, zárt védőruházat
 • benzin és olajálló zárt munkavédelmi bakancs
 • antisztatikus védősisak
 • védőszemüveg
 • zónabesorolásnak megfelelő gázkoncentráció mérő műszer
 • legalább 2 db. 12kg. ABC porral oltó
 • kapcsolódó munkafázisként beszállásos munkavégzésnél: teljes testhevederzet, jelző és mentőkötél, frisslevegős berendezés és tartozékai, RB-s fejlámpa,. stb. a beszállási engedélyben foglaltaknak megfelelően

Mobil folyadékleválasztó centrifuga szállítása, helyszíni telepítése

A pótkocsira telepített centrifuga egység vontatását a munkavégzés helyszínére csak olyan tehergépjármű végezheti, amely forgalmi engedélyében meghatározott vontatható össztömeget a pótkocsi össztömege nem haladja meg. A pótkocsi és vontató jármű forgalmi engedély érvényességét,- valamint megfelelő műszaki állapotát az indulást megelőzően ellenőrizni kell. Valamely hiányosság fennállásakor a hiányosságok megszüntetéséig a vontatás nem kezdhető meg. Felelős: centrifugálás vezető . A centrifuga egység áttelepítése,-szállítása csak a vegyszeroldó-keverő tartályok üres állapotában lehetséges. A MOBIL FOLYADÉKLEVÁLASZTÓ CENTRIFUGA EGYSÉG ÁTTELEPÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN A KIHORDÓ CSIGÁT BE KELL TOLNI ÉS A RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL BIZTOSÍTANI ELMOZDULÁS ELLEN!

A pótkocsi centrifugálás leendő helyszínén történő telepítését megelőzően a helyi üzem megbízott képviselőjével helyszíni bejárás során ki kell jelölni a helyet, ahol a pótkocsi biztonságosan telepíthető/leállítható a munkavégzés időtartamára. A pótkocsi nem telepíthető 5%-nál nagyobb emelkedőn és 5%-nál nagyobb mértékben oldal irányban megdőlve sem. A pótkocsira az üzem helyi képviselőjétől behajtási engedélyt kell kérni.

A pótkocsi biztonságos rögzítését saját rögzítő fékjével, valamint az első és hátsó tengelyek elé-mögé helyezett rögzítő ékek segítségével kell elvégezni.

A telepítés helyszínén egyeztetni kell a megrendelő megbízott képviselőjével a mobil iszapcentrifuga folyamatos üzeméhez szükséges energiaellátás meglétét és megfelelősségét. Egyeztetni kell továbbá az energiavételezési pontok (víz és áram) pontos helyét. A nem robbanásbiztos berendezések, elosztók és dugaszoló csatlakozók csak övezethatáron kívül lehetnek.

Szükséges min.villamos energia:

 • Umin.: 3×380 V
 • Pmin.: 40kW/óra Ezen minimális villamos energia betáplálás hiányában a kivitelezési munka nem kezdhető meg, mivel a berendezések károsodását okozhatja.
 • Szükséges min. vízellátás:

 • D= ¾”
 • p= 2 bar

A centrifuga üzemét biztosító energiaellátási kábelek, tömlők üzemi úton történő átvezetésénél biztosítani kell (rámpák, egyedi átjárók telepítésével), hogy az üzemi úti járműforgalom ezekben semminemű kárt ne tehessen. Ezen üzemi úton történő átvezetéseket a helyi létesítmény megbízott vezetőjével egyeztetve és hozzájárulásával szabad elvégezni.

Az elszállítandó veszélyes hulladék/centrifugálás során keletkező/ tárolásához a centrifuga közelében, az üzemeltető képviselőjével kijelölt helyen kell elhelyezni az ADR minősítéssel rendelkező konténereket. Az ADR konténerek megfelelősségét a centrifugálás iránytó a helyszínre szállítást követően köteles ellenőrizni. Csak ADR minősítéssel rendelkező, sértetlen konténerek használhatóak.

A centrifuga telepítésével egyidejűleg a pótkocsin található ponyvafelépítményt 3 oldalról szabaddá kell tenni (a ponyva oldalfalait el kell húzni), annak érdekében, hogy centrifugálás közbeni esetleges veszélyes anyag szivárgás a zárt ponyvaszekrényben veszélyes gázkoncentráció kialakulását ne eredményezze. Zárt ponyvaszekrényben semminemű munkavégzés nem engedélyezett.

A centrifuga egység üzemeltetése, telepítése nullás robbanásveszélyes zónában szigorúan TILOS! A berendezést csak 1-es robbanásveszélyes zónában vagy robbanásveszélyes zónán kívül szabad üzemeltetni.

A centrifuga telepítését megelőzően előzetes gázkoncentráció mérés szükséges a telepítés leendő helyszínén. A centrifuga telepítése,-üzemeltetése ARH=5%-áig lehetséges, e fölött a munkálatokat haladéktalanul be kell fejezni. A berendezést áramtalanítani kell és a munkaterületet el kell hagyni. A helyi telepi megbízott képviselővel egyeztetést kell kezdeményezni a centrifuga új helyre történő telepítéséről, vagy a gázkoncentráció fellépését megakadályozó teendőkről.

A helyszínen a centrifugálás helyszínét el kell határolni munkavédelmi jelzőszalaggal, és „TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLY” feliratú táblával az alábbiak alapján:
A centrifugálás vezető a létesítmény vezetője bevonásával köteles meghatározni a veszélyességi övezet nagyságát, határát, területi adottsága és a tűzveszélyességi, valamint a robbanásveszélyes zónák besorolása figyelembevételével. A munkák idejére a kijelölt területet el kell keríteni táblával, meg kell jelölni, illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni.

Centrifuga beindítási sorrendje

 • A vegyszeroldó tartályban elkészítjük a flukkolálószer oldatot (a flukkolálószer biztonsági adatlapját minden esetben a helyszínen kell tartani) a tartály egyik részében a következőknek megfelelően: a tartály töltését megkezdjük a tartály oldalán lévő csap kinyitásával az injektoron keresztül addig, amíg a vízszint a tartályon átmenő merevítő cső alatt ~ 10cm-t el nem éri. Ezután megindítjuk a keverő szerkezetet a kapcsolószekrényben lévő nyomógombbal. Majd a további töltés közben a flukkolálószer beadagolását folyamatosan végezzük mindaddig, amíg a vízszint el nem éri a túlfolyó edény alját.
 • Az egyik oldal bekeverése után elkészítjük a másik tartályrészben is az oldatot. Az oldatot tovább keverjük mindaddig, amíg az oldat el nem fogy a tartályból, az átmenő merevítő cső alsó széle alá. Ekkor a keverő berendezést kikapcsoljuk.
 • A betápláló csigaszivattyú vezetékére felszereljük a szívótömlőket, a csigás centrifuga folyadék kifolyójára a folyadék elvezető tömlőt. A vegyszer keverő vízellátására a vízvezeték tömlőt.
 • A csigaszivattyú beindítása előtt a csővezetéken elhelyezett golyóscsappal szerelt tölcséren keresztül feltöltjük a szivattyút, és csak ez után indítható.
 • A centrifugálandó veszélyes folyadék felszívása előtt beindítjuk a csigás centrifugát, fokozatosan a vegyszer csigás szivattyún keresztül elkezdjük a flukkolálószer adagolását. A tartályon lévő 2 darab golyóscsap közül azt, amelyben a kész vegyszer folyadék van, nyitott állásra állítjuk-majd a tartály ürülése után zárjuk. A másik tartályrész csapját nyitva biztosítjuk a folyamatos vegyszerellátást.
 • A csigás centrifuga beindítása után az iszapkihordó csigát beindítjuk és mindaddig üzemben tartjuk amíg a centrifugálást be nem fejeztük, de ezt megelőzően az iszapkihordó csigát az üzemi állapotnak megfelelően ütközésig kihúzzuk. Az iszapkihordó csiga által kihordott iszap ADR-konténerbe került, amelye folyamatosa elszállítunk.

Folyadékleválasztó centrifuga leállítási sorrendje

 • Első lépésként leállítjuk a betápláló csiga szivattyút, ill. a vegyszer szállítást,-majd leállítjuk a csigás centrifugát. A berendezést célszerű addig üzemeltetni, míg a vegyszer oldat el nem fogy.

Folyadékleválasztó centrifuga átmosatása

 • A centrifuga leállását követően el kell végezni a berendezés átmosatását az ürítő és mosó vezetékek segítségével. Az átmosatást mindaddig kell végezni, míg a mosóvíz tiszta nem

Folyadékleválasztó centrifuga víztelenítése

 • a berendezés víztelenítését különösen hideg évszakokban kiemelt gondossággal kell elvégezni, mivel a fagyások kárt okozhatnak a berendezésben. A víztelenítést a víztelenítő golyós csapok segítségével kell elvégezni amelyek az alábbi vezetékekben találhatóak:
  1. csigaszivattyú és centrifuga közötti vezetékben
  2. flukkoláló szer keverő tartályok alsó összekötő vezetékében
  3. flukkoláló szer vezetékben

Folyadékleválasztó centrifuga és berendezései karbantartása

 • a berendezés karbantartási munkálatait a gép üzemen kívül helyezése és teljes áramtalanítását követően szabad elkezdeni.
 • a csigás centrifuga karbantartását a GRENAA WERK cég által biztosított szerelési és karbantartási utasítása alapján kell elvégezni
 • a csigaszivattyúk tisztítását folyamatos üzem mellett hetente el kell végezni, a csavarkötéseket át kell húzni, tengelytömítést ellenőrizni. Tömszelencét szükség esetén után kell húzni vagy a tömítő zsinórt cserélni kell.
 • a szivattyú és az elektromotor gördülő csapágyait zsírral megfelelően fel kell tölteni. A csapágyakat 3000 üzemóra után, de évenként legalább egyszer benzinnel ki kell mosni és azokat Zs-130 zsírral félig fel kell tölteni.
 • a berendezés többi részét szemrevételezéssel ellenőrizni kell (csővezetékek, gömbcsapok stb.), szükség esetén cseréjét el kell végezni.
 • üzem közben a csapágyak melegedését folyamatosan ellenőrizni kell a balesetveszély és üzemzavar elkerülése érdelében. Amennyiben a csapágyaknál túlzott melegedés észlelhető a berendezést azonnali hatállyal le kell állítani és újbóli üzemeltetése csak a hibák kijavítását követően lehetséges.

Keletkezett veszélyes hulladékok kezelése

A leválasztott szilárd anyag a megrendelő által kijelölt helyre kerül elhelyezésre. A centrifuga által leválasztott olaj az üzemeltető által kijelölt technológiai rendszerbe kerül elhelyezésre. A leválasztott szilárd és folyékony fázisok telephelyen belüli szállítása csak ADR minősítésű szippantó gépjárművel vagy ADR minősítésű fémkonténerekben lehetséges. Amennyiben a leválasztott folyékony fázist szivattyúval kell telepi technológiai tartályba vagy csővezetékbe elhelyezni, úgy csak RB-s minősítéssel rendelkező szivattyúval végezhető el a szivattyúzás.

Telepi technológián kívüli és belüli veszélyes hulladék szállításnál, valamint veszélyes hulladék ártalmatlanításánál csak olyan minősített beszállító/alvállalkozó végezhet munkát, aki rendelkezik 98/2001. VI.15. Kom.r. szerinti veszélyes üledék kezelésére és szállítására vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel. Az engedélyek meglétét a centrifugálás vezetőjének kötelessége elvégezni a szállítást megelőzően az alvállalkozó helyszínre érkező szippantó autójára/ ADR konténerére vonatkozóan is.

A keletkező veszélyes hulladék szállítására a helyi telepi megbízott képviselőjének „SZ”-jegyet kell kiállítania a szállítást megelőzően.

A centrifuga karbantartása során törléshez használt szennyezett rongyot zárt nylon zsákba kell gyűjteni (EWC kóddal ellátva) és az érvényes környezetvédelmi szabályoknak megfelelően a Petrol Plus Kft.-nek kell elszállítatni és ártalmatlanítatni. Ezen esetben az „SZ” jegyet a centrifugálás vezetőnek kell kiállítania.