Tartályon végzett javítási munkák technológiája

A PETROL PLUS Kft.-től megendelt tartályok hegesztésekor, javításakor, karbantartásakor, vizsgálatakor és tisztításánál az 1/2016 (I.5.) NGM-rendelet Műszaki Biztonsági Szabályzat , MSZ 09 570033:1990, MSZ 15633 szabvány előírásai szerint kell eljárni az alábbi kiegészítéssel:

  • oxigénes önmentő készülék a kőolajipari berendezésben nem használható
  • teljesen kitisztított és a technológiai rendszerről leválasztott tartályba a dolgozók – állandó felügyelet mellett – beszállási engedélyben meghatározott feltételekkel sűrített levegős készülék és mentőheveder nélkül is beszállhatnak. E felszereléseket a helyszínen használatra alkalmas állapotban kell tartani.

Az előírt biztonsági felszereléseket kell használni. A robbanásveszélyes területeken végzett olyan munkák során, amelyek a védőáram megszakításához vezethetnek, a gyújtóképes szikrák elkerülésére szolgáló óvintézkedéseket kell tenni. A külső árammal üzemeltetett katódos korrózióvédelem esetén az áramforrás időben történő kikapcsolása szükséges, mivel kedvezőtlen körülmények között hosszabb időn keresztül maradék-feszültségek maradhatnak fenn.

A tartály szerkezeti elemeinek felújítási technológiája

Tartályfenék felújítása hegesztéssel

A vizsgálatok során cserére jelölt lemezek köszörüléssel, lángvágással bontandók. A pótolt lemez alakja, rögzítésének módja az eredetivel egyezzen meg. Szükség esetén az eredetinél alkalmazott lemeznél nagyobb méretű is lehet. Átlapolásos lerakás esetén az átlapolás hossza legalább 30 mm legyen. A pótlemez vastagsága legfeljebb 2 mm-rel lehet nagyobb az eredetinél, azonos szilárdsági csoportba tartozzanak. Teljes fenéklemez csere esetén a lemezek kiterítése eltérhet az eredetileg alkalmazottól. Megvizsgálandó ez esetben a felfekvő felület épsége. Erőteljes süllyedés, ágyazat repedése esetén új ágyazat készítése szükséges. A lerakott lemezek alsó felületének korrózióvédelmét biztosítani kell. Az elkészült új hegesztési varratokat vákuumos vizsgálóval kell vizsgálni tömörségre. Festékdiffúziós vizsgálat is alkalmazható az esetleges repedések felderítésére.

Köpenylemezek javítása hegesztéssel, cseréje

Repedt köpenylemezeket ki kell cserélni, nem javíthatók. Az előzetes hibafeltárás alapján a cserélendő köpenylemezeket ki kell jelölni. Egyes lemezek cseréje csak azonos vastagságú és anyagminőségű lemezzel végezhető. A köpenylemezeket a tartály rádiuszára kell hengerelni, a lemezéleket a hegesztési varrat kialakításának megfelelően kell lemunkálni gépi úton, vagy kézi köszörüléssel. Ha nem teljes övsort cserélnek, csak egyes lemezeket, a sarkokat min. 50 mm-es sugárral le kell kerekíteni. A lemezméreteket úgy kell meghatározni, hogy a pótlemez szélei az eredeti hegesztési varrattól kb. 150 mm-re legyenek a kivágás helyén a széleket köszörüléssel kell kialakítani. Beillesztés előtt a lemezt illeszteni kell a meglévő köpenyhez. A növelt folyáshatárú acélokból készített köpenyek esetében javítási és hegesztési technológiai eljárás vizsgálata alapján kell a hegesztési paramétereket meghatározni. Meg kell vizsgálni a hegesztés utáni helyi hőkezelés szükségességét. Alsó köpenyövekben lévő szögletes búvónyílások, ill. tisztítónyílások áthelyezése, cseréje esetén a csatlakozó köpenylemez cseréjét is el kell végezni. Teljes köpenyövsor cseréje esetén a csatlakozó köpenyövek hegesztési varratainak átmeneti zónáját el kell távolítani. A köpenyvarratokat röntgenvizsgálattal ellenőrizni kell a dokumentációban előírt mértékben és módon. Csak gyök után hegesztett tompavarrat alkalmazható. A varratél kialakítását a javítási technológiában rögzíteni kell.

Tető felújítása hegesztéssel

A tető felújítás mértékét az előzetes vizsgálatok és az azt követő ellenőrző számítások alapján kell meghatározni. Fixtetők esetén a felújítás kiterjedhet a tetőlemezelésre, a tartószerkezetre, vagy mind a kettőre.

Tetőlemezelés hegesztéssel

Tetőlemezek cseréje esetén a korrodált lemezek helyére kerülő lemezek az eredetivel azonos módon kerüljenek a helyükre. Hegesztési varratok mérete legyen azonos a mellette fekvő rögzítő varratokéval. Lemezcsere esetén azonos vastagságú lemezeket használjunk. Az átlapolás mértéke az eredetivel azonos legyen. A hegesztési varratok tömörségét vákuumos vizsgálóval ellenőrizzük, vagy penetrációs vizsgálattal. Ha a tartálytető robbanótetőként funkcionál a tetőlemezek peremvarratának méretét az eredetivel azonosra kell elkészíteni. A tetőlemezeket, ha nem voltak az alátámasztó szerkezethez hegesztéssel rögzítve, csere után sem lehet rögzíteni. Ha nem a teljes tetőlemezt cseréljük, a foltlemezt átlapolással hegesszük a tetőlemezekhez. Az átlapolás hossza egyezzen meg a tetőn alkalmazott átlapolással.

Csonkáthelyezés hegesztéssel illetve megszüntetés

A megszüntetett csonk a köpenyen, vagy merevítés nélküli tetőn a kivágás helyén azonos vastagságú és minőségű lemezzel foltozható. A folt kör alakú, ovális vagy sarkain R 100 lekerekítéssel rendelkező négyszögletes lemez lehet. A kivágás széle köszörüléssel alakítható ki olymódon, hogy a hőhatás következtében a beedződött alapanyagot eltávolítjuk. A beillesztett folt rögzítése tompavarrattal történjen. A varrat gyökoldalon kiköszörülendő, gyökoldalon után hegesztendő. A varrat jósága röntgenvizsgálattal, vagy ultrahang vizsgálattal ellenőrzendő.

Átlapolással készített tetőn a kivágás átlapolt hegesztéssel foltozható. Csonk, kivágás a köpenyen, önhordó merevítés nélküli tetőn, fenéken nem kerülhet hegesztési varratba, vagy annak környezetébe. Tetőlemezeknél is kerülni kell a csonknak hegesztési varratba történő elhelyezését.

Fűtőcsövek, elszívó fűtőbetétek felújítása hegesztéssel

Fűtőcsövek hegesztési varratai szemrevételezéssel, repedésvizsgálattal ellenőrzendők. Minden ívcső szakasz külön ellenőrzendő. Hibás csőszakaszokat cserélni kell. Javítás után az előírt nyomáspróbát el kell végezni.

Feljáró lépcsők, korlátok, járdák, hágcsók javítása, felújítása hegesztéssel

A fenti szerelvények alátámasztását, tartályhoz rögzítését meg kell vizsgálni. A meggyengült rögzítési pontokat meg kell erősíteni. Szükség esetén a meggyengült szerkezeti elemeket ki kell cserélni.