Álló és fekvő, hengeres veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló tartályok vizsgálati technológiája

A PETROL PLUS Kft.-től megrendelt tartályok vizsgálata veszélyes folyadékokat és olvadékokat (tároló (nyomástartó edénynek nem minősülő) föld feletti, álló, hengeres acéltartályok műszaki vizsgálata. Ezen tartályok szerkezeti vizsgálatát a 1/2016 (I.5.) NGM-rendelet Műszaki Biztonsági Szabályzatának megfelelően, az alábbiak alapján kell elvégezni:

A tartályvizsgálat megbízott tartályvizsgáló szakember köteles:

 • ellenőrizni és biztosítani a beszállás és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét
 • ellenőrizni a tartálytisztítás megfelelősségét
 • mérlegelni a vizsgálandó felületek vizsgálatra történő alkalmasságát és szükség esetén varrat és felület előkészítés elrendelését elvégezni
 • szakszerűen a vonatkozó szabványoknak, rendeleteknek megfelelően elvégezni a tartály vizsgálatát
 • jegyzőkönyvben köteles minősíteni a tartályt, a jegyzőkönyvet dokumentumként kezelni

A tartályvizsgálat csak a vizsgálati eljárásnak megfelelően kiválasztott, hitelesített, kalibrált és megfelelő műszaki állapotú készülékek, eszközök (ultrahangos falvastagságmérő, mágneses varratvizsgáló készülék, vákuumbox, mérőórák) és vizsgáló anyagok (penetrációs vizsgálat anyagai: MR 68, MR 79, MR 70 spray és szivárgásjelző anyagok: MR 99) alkalmazhatóak. Ezen feltételek biztosítása a tartályvizsgáló szakember feladatát lépezik. A tartályvizsgáló szakember részére az üzemeltető köteles rendelkezésre bocsátani a tartály okmányait, bizonylatait. A vizsgálat ideje alatt az adott tartályon más munkát nem végezhetnek. Az üzemeltetőnek biztosítania kell a beszállási engedélyt és kiadásának feltételeit.

Beszállás feltételei:

Tartályvizsgálat előtt a tartályokat úgy kell kitisztítani, hogy azokban

 • a munkavégzés veszélymentes legyen, és
 • a vizsgálati technológia akadályoztatás nélkül megvalósulhasson.

A tartályokba való beszállást az MSZ-09-57.0033-1990 „Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei” előírásainak megfelelően kell megvalósítani. A tartály légterében lévő gázkoncentrációt folyamatosan ellenőrizni kell! A vizsgált felületeket az alkalmazott vizsgálatoknak megfelelően kell előkészíteni. A tartályok belső tereit a vizsgálathoz szükséges mértékben meg kell világítani.

Tartályvizsgálati módszerek leírása:

A tartályok alapozásának vizsgálata

A tartályalap süllyedését, megdőlését és állapotát szemrevételezéssel kell felülvizsgálni. Ha a felülvizsgálatot végző személy szükségesnek tartja, akkor a dőlést és süllyedést geodéziai méréssel is ellenőrizni kell. Betonkorrózió vélelme esetén, az alapon szilárdsági vizsgálatokat is kell végezni.

Tartályfenék-vizsgálatok

Szemrevételezés:

Ellenőrizni kell a fenék szerkezetének teljességét és megfelelőségét. Ezen belül különösen: a fenék süllyedését, a fenéklemez hullámosságát, a körgyűrű és a varratok, valamint a fenéklemezek korróziós állapotát. Szükség esetén a fenéklemez süllyedését geodéziai méréssel is ellenőrizni kell.

Amennyiben a fenékszerkezet szemrevételezése alapján megállapítást nyert, hogy a tartály szimplafenekű, úgy az MSZ-13-401:1992 szabvány 5.1.3 pontja értelmében a fenék kilyukadását ellenőrizhetővé tévő átalakításokat a tartályon el kell végezni (duplafenék kialakítás és szivárgásjelző beépítése). Ezen megállapításokat a tartályvizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Ultrahangos falvastagságmérés:

A fenéklemezek korróziós állapotát, elvékonyodását mérni kell a lemeztáblák meghatározott helyein végzett ultrahangos vastagságméréssel . Az ulrahangos falvastagság méréshez használandó eszköz: DAKOTA PR 8V falvastagságmérő műszer.
Ennél a módszernél a mérési pontokat úgy kell kiválasztani, hogy a lemezek minden négyzetméterének falvastagsága legalább négy ponton megállapításra kerüljön. A tartályzsomp lemezeinek vastagságát legalább 5 ponton ellenőrizni kell. A tartályfenék vastagság csökkenése az eredeti fenékvastagság 40%-ig, de legfeljebb 3mm maradó falvastagságig megfelelő.

Roncsolásmentes repedésvizsgálatok:

A tartályok fenék- és palástlemezeinek találkozásánál lévő hegesztett kötést kívül-belül teljes hosszában, valamint a tartályfenékre hegeszetett foltok, védőlemezek (úszótetőlábaknál) és zsompok varratait roncsolásmentes repedésvizsgálattal kell ellenőrizni. Roncsolásmentes repedésvizsgálatot kell alkalmazni a tartályfenék egyéb hegesztési varratai csomópontjainak 100%-ában és környékén úgy, hogy a teljes varrathossz legalább 25%-a ellenőrzésre kerüljön. Roncsolásmentes repedésvizsgálatot kell végezni ott is, ahol szemrevételezéssel a hegesztési varratokban repedést észleltek. A hegesztési varratok akkor nem megfelelőek, ha a vizsgálatok repedést vagy tömörtelenséget találtak.

Roncsolásmentes varratvizsgálatok alkalmazandó, -lehetséges- módszerei-:

 1. Penetrációs varratvizsgálat (MR 68, MR 79, MR 70 spray –val)
 2. Mágnesezhető poros varratvizsgálat fluoreszkáló eljárással
 3. Járommágnes: KA-MEGA DEUTROPLUS
 4. Fényforrás: MEGAFLUX KA 3815 UV lámpa
 5. Vizsgáló folyadék: MR 76F fluoreszkáló folyadék
Tömörségvizsgálatok:

A tartálypalást és a tartályfenék sarokvarratát, valamint a tartályfenék varratok 100%-át vákuumkamrás tömörségvizsgálattal ellenőrizni kell. A vizsgálathoz használandó folyadék: MR 99 szivárgásjelző spray. A vizsgálat során buborék képződése nem megengedett. A vizsgálat során a hibahelyeket az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében varrattérképen kell megjelölni.

Dupla acél fenekű tartályoknál a tartályfenekek tömörségét vákuumtartási tömörségvizsgálattal kell ellenőrizni. A tartály duplafenéktér ellenőrző csonkjára egy darab 1,0 és egy darab 1,6 osztálypontosságú mérőórát kell felszerelni és RB-s vákuumszivattyú segítségével 0,4 bar vákuumot idézünk elő a tartály duplaterében. A vizsgálat időtartama: 2óra. A vizsgálat minősítése megfelelő, amennyiben a duplafenéktér a kezdeti vákuumértéket mindvégig tartotta. Ha az üzemeltetés során szivárgás gyanúja felmerült, akkor a szivárgási hely lokalizálására alkalmas módszerrel (pl. akusztikus emissziós módszer) meg kell határozni a szivárgás pontos helyét.

Festett, bevonatolt fenekek viszgálata:

Ha a felső fenék anyaga műanyag, akkor az alsó fenék állapotát kisfrekvenciás elektromágneses eljárással kell vizsgálni.

A festett, illetve bevonatolt fenekek állapotát kisfrekvenciás elektromágneses vizsgálattal kell ellenőrizni. A műanyagfelület folytonosságát megfelelő módszerrel (pl. villamos szilárdsági vizsgálattal) kell ellenőrizni. A festék, illetve bevonat tapadását is ellenőrizni kell.

A tartályköpeny vizsgálata

Szemrevételezés:

Ellenőrizni kell a tartályköpeny elbillenésének, alakváltozásának mértékét.Nagymértékű elbillenés vagy alakváltozás esetén geodéziai felmérést is kell végezni. A tartályköpeny ovalitása legfeljebb 1% lehet. Vizsgálni kell a köpenylemezek bemaródásainak, helyi fogyásának mélységét. Meg kell állapítani a festési hibák, kopás, hólyagosodás, hámlás mértékét. Meg kell vizsgálni a hegesztési varratok épségét, gondosan meg kell vizsgálni a fenékköpenycsatlakozást korróziós károsodás megállapítása céljából. Meg kell határozni a szivárgások helyét és számát.

Ultrahangos falvastagságmérés:

A köpenylemezek falvastagságát és a hegesztési varratok korróziós állapotát roncsolásmentes ultrahangos falvastagságméréssel ellenőrizni kell, a következők szerint:
A tartályköpeny alsó övének lemezvastagságát meg kell mérni, minden táblát, alul, felül legalább 5-5 helyen. A tartályköpeny második övének lemezvastagságát meg kell mérni, minden táblát, alul legalább 5-5 helyen. A tartályköpeny minden övének egy-egy lemezét a tartálylépcsőről, legalább 5-5 helyen ultrahangos falvastagságméréssel kell ellenőrizni. Ha az így kapott eredmények és a szemrevételezés alapján szükségesnek látszik, akkor ki kell terjeszteni a falvastagság ellenőrzést (pl. belsőlétráról vagy alpintechnikás megközelítéssel mérve). Az ulthangos falvastagság mérés eredményei alapján el kell végezni a tartályköpeny ellenőrző szilárdsági számítását.

Roncsolásmentes repedésvizsgálatok:

A tartálylemez alsó övének függőleges hegesztési varratait megfelelően kiválasztott roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrizni kell (penetrációs vagy mágnesezhető poros varratvizsgálat). A hegesztési varratok akkor nem megfelelőek, ha a vizsgálatok repedést vagy tömörtelenséget találtak.

Tömörségvizsgálatok:

A tartály hitelesítésével együtt (ha az időszakos vizsgálatkor hitelesítést is végeznek) tömörségi próbát is kell tartani. A tömörségi próba a hitelesítés legnagyobb töltetén, 24 órán keresztül történő nyomástartásból áll, közben figyelni kell a folyadékszintet és a palást szivárgásmentességét. A folyadékszint mérésére mérősúlyos mérőszalagot kell alkalmazni és a mérést a tatálytetőn kiválasztott bázissíkhoz (pl. mintavevő nyílás alsó pereme) képest kell elvégezni 4 óránként, és a mért eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A tartálytető vizsgálata

Szemrevételezés
Ellenőrizni kell
 • a tetőlemez alsó oldalát, különösen az átlapolások, a nyílások, áttörések, bemélyedések környezetét,
 • a tetőfestésének állapotát, a festési hibákat,
 • a tetővarratokat, merevtető esetén a tetőtartók varratait,
 • a tetőlemezek állapotát és
  • Merevtető esetén ellenőrizni kell a tartószerkezetek állapotát, (korrózióra, deformációra stb.)
  • Úszótető esetén ellenőrizni kell az úszótető kazetták, kivágások, fedelek épségét, a zárszerkezet épségét, korrózióját, deformációját, a tömítés megfelelőségét, az egyes alkatrészek állapotát (pl. zársúlyok karjai, olajlehúzó lemezek kopása).
Ultrahangos falvastagságmérés:
 • ultrahangos falvastagságmérést kell végezni a merevtető minden tábláját 5-5 helyen. A tartálytető falvastagsága akkor megfelelő, ha 3,2 mm-nél kisebb falvastagságot az ellenőrző mérések folyamán nem mértek. Ha ennél kisebb falvastagságot mérnek, akkor az üzemelési körülmények ismeretében szilárdsági ellenőrzést kell végezni.
 • az úszótető alsó tábláit 5-5 helyen,
 • a pontonos úszótető kazettáinak tetőlemezeit kazettánként 5-5 helyen.
Tömörségvizsgálatok:

Az úszótető kazettáinak tömörségét levegős tömörségpróbával kell vizsgálni. A nyomás nagyságát és a vizsgálat időtartamát tartályonként kell meghatározni. Alkalmazható vákuumkamrás tömörségvizsgálat is.

Tartálytető-tartozékok vizsgálata:

Szemrevételezéssel kell megvizsgálni a tartálytető-tartozékok állapotát a következők szerint:

 • a szellőzők, légzőszelepek, védőrácsok, korlátok épségét, tisztaságát, működőképességét, a szerelvények megfelelőségének tanúsítását,
 • az úszótetőlábak épségét, állíthatóságát, rögzíthetőségét, korrodáltságát,
 • az úszótető-megvezetők, görgők épségét, működőképességét,
 • a belsőtetővíz-levezető, úszófedél-leürítők korrodáltságát, tömörségét, és a csuklók épségét.

Egyéb vizsgálatok

Falvastagság méréssel (pl. ultrahanggal) kell ellenőrizni a belsővíz-levezetők csöveinek falvastagságát minden szakaszon. Tömörségpróbával (pl. levegős tömörségpróbával) kell ellenőrizni a belső vízlevezetők tömörségét.

Búvónyílások, csonkok, csövek vizsgálata
Szemrevételezéses felülvizsgálat:
 • a búvónyílások és csőcsonkok épségét, korrózióját,
 • a csövek, ívek, diffuzorok elvékonyodását, erózióját,
 • a fedelek és peremek épségét,
 • a hegesztési varratok megfelelőségét és
 • a tömítések, csavarkötések, segédszerkezetek megfelelőségét.
Roncsolásmentes varratvizsgálatok:

Megfelelően választott roncsolásmentes vizsgálattal kell ellenőrizni a búvónyílások és egyéb csőcsatlakozások, valamint peremek hegesztési varratait.

Ultrahangos falvastagságmérés:

Falvastagságméréssel kell ellenőrizni a csövek, ívek, diffúzorok esetleges eróziójának, korróziójának mértékét. A csövek falvastagsága akkor felel meg, ha a vizsgálatok 40%-nál nagyobb fogyást nem mutatnak a névleges falvastagsághoz képest, és a várható idénybevételt elviselik.

A műszerek vizsgálata

A szintmérők, szintkapcsolók és szintmutatók vizsgálata terjedjen ki

 • a szintmérőműszer-érzékelő szabad mozgásának,
 • a műszerkábel mozgáslehetőségének,
 • a műszerúszó tömítettségének,
 • a szintmérőzsinór épségének és
 • a működéspróbának az ellenőrzésére.
Túltöltésgátló berendezés működéspróbája:

A túltöltésgátló berendezés működéspróbájának elkezdését minden esetben az üzemeltetővel egyeztetni kell. A túltöltésgátló által vezérelt motoros elzárószerelvény nyitott állapotáról gondoskodni kell (közben a tartály tő tolózárjának zárva kell lennie). A túltöltésgátlót a tartály palástjából ki kell szerelni és a rezgővilla (vagy úszó) folyadékba történő merítésével elő kell idézni a túltöltés jelenségét. Figyelni kell, hogy a betárolóvezetékbe épített motoros szerelvény az elzárást megvalósítsa e vagy sem. Ellenőrizni kell a visszajelző helyiségbe érkező túltöltés jelek meglétét valamint helyességét. A működési próba eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Túltöltés jelző, -előjelző berendezések működéspróbája:

A túltöltésgátló berendezés működéspróbájának elkezdését minden esetben az üzemeltetővel egyeztetni kell. A túltöltésjelzőt v. előjelzőt a tartály palástjából ki kell szerelni és a rezgővilla (vagy úszó) folyadékba történő merítésével elő kell idézni a túltöltés jelenségét. Ellenőrizni kell a visszajelző helyiségbe érkező túltöltés jelek meglétét valamint helyességét. A működési próba eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Szintmérő berendezés működéspróbája:

A tartályon lévő szintmérő berendezés működőképességét, valamint a mért értékek helyességét ellenőrizni kell az alábbiak szerint:

 • ellenőrizni kell szemrevételezéssel a szintmérő berendezés helyi, valamint visszajelző helyiségbe történő szintjelzés meglétét és a kijelzett értékek helyességét (leürített tartálynál nulla érték).
A mintavevő vizsgálata terjedjen ki:
 • a védőcső,
 • a mintavevőhuzal,
 • a hőmérők mozgatásának lehetősége és
 • a mintavevő fedele működőképességének és tömítés állapotának ellenőrzésére.
A tartálykeverők vizsgálata
Ellenőrizni kell
 • a keverők általános műszaki állapotát és
 • működőképességét
A lépcsők, létrák, korlátok, pódium felülvizsgálata
Szemrevételezéssel kell ellenőrizni:
 • a tartók és keretek állapotát,
 • a tartók és keretek hegesztési varratait,
 • a korrózió elleni védőfestés állapotát,
 • a pódium borítólemezeinek állapotát, hullámosságát, csúszásmentességét és azt, hogy a csapadékvíz le tud-e folyni a felső körjárda borítólemezeiről,
 • a járórácsok épségét, valamint
 • a lépcsőfokok állapotát és hegesztését a tartókhoz.
A gördülőlétra vizsgálata:
Szemrevételezéssel kell felülvizsgálni:
 • a tartógerenda épségét,
 • a létra festésének állapotát,
 • a létrafokok rögzítését,
 • a forgócsapok kopását és épségét,
 • a kerekek gördülőképességét,
 • a teherviselő varratokat és
 • az úszótető-merevítők és a pódium épségét.
Az acél védőpalást és felfogótér vizsgálata

Az acél védőpalást vizsgálatát szemrevételezéssel kell végezni. A szemrevételezés terjedjen ki azokra az ellenőrzési feladatokra, mint a tartályköpeny ellenőrzése. Két palást közötti fenékrész tömörségének vizsgálata a tartályfenéknél ismertetett módszerekkel történjen. A beton felfogótér ellenőrzését úgy kell elvégezni, mint a betonalap ellenőrzését. A különleges szerelvényeket (figyelőablak, tőszerelvények, a külsőköpenyen átvezetett kezelőszervek, védőgyűrűzsompok stb.) legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell, de amennyiben szükséges a tartálypalást vizsgálatánál alkalmazott roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat kell alkalmazni.

A hőszigetelés állapotának vizsgálata

A hőszigetelés állapotát szemrevételezéssel kell felülvizsgálni, amely terjedjen ki:

 • a hőszigetelőanyagok szennyezettségének, nedvesedésének, elöregedettségének, porladásának ellenőrzésére,
 • a burkolólemezek folyamatosságának, kötéseinek, alakváltozásának (horpadás), vízáteresztő repedéseinek, réseinek ellenőrzésére,
 • a tartótüskék, távtartók épségére, meglétére.
Jelölések, megjelölések

A jelölések, megjelölések vizsgálatát szemrevételezéssel kell elvégezni. A tartályon és szerelvényeken lévő jelöléseknek megfelelő nagyságúnak és jól olvashatóaknak kell lenniük. A hiányzó jelölések

Tartályvizsgálatok dokumentálása:

Általános követelmények

Az elvégzett vizsgálatokról szóló vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket:

 • a vizsgálat idejét, helyét,
 • a vizsgálat módszerét, a műszerek azonosítható megnevezésével,
 • a feltárt hiányosságokat, a hiányosságok helyének, mértékének feltüntetésével.
 • a szükségesnek tartott javításokat, illetve a megengedhető eltéréseket, és
 • a vizsgálatot végző szerv jogosultságát.
 • értékelés a tartály megfelelőségéről (szakvélemény).